Parodontoloog, nooit van gehoord?

Een parodontoloog heeft zich gespecialiseerd in de preventie, diagnose en behandeling van tandvleesziektes. Hij heeft zich ook bekwaamd in het plaatsen van orale implantaten. Het woord “parodontoloog” komt uit het Grieks: para (naast), odontos (tand) en logos (leer). Het parodontium omvat alle weefsels rond de tand: tandvlees, kaakbot en aanhechtingsapparaat tussen de tandwortel en het kaakbot.

Parodontologen volgen na hun studie tandheelkunde nog een intensieve opleiding van 3 jaar. Ze worden erkend door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Hoewel het vakgebied beperkt is, vinden we het cruciaal om uw gebit als een geheel te beoordelen, zelfs al gaat het om een ogenschijnlijk lokaal probleem. Soms is een eenvoudige behandeling voldoende om uw gebit opnieuw in optimale vorm te brengen. Anders stellen we na onderzoek en in samenspraak met uw tandarts een meer doorgedreven behandelplan op. Wij houden daarbij rekening met uw wensen.