Welcome to the Periodontology and Implantology Centre Leuven

This is where we provide you with information about periodontal problems, oral implants and our approach.

Impact corona op onze zorgverlening

Het zo optimaal mogelijk beschermen van uw en onze bescherming is voor ons van het grootste belang.
Zoals steeds nemen we alle voorzorgsmaatregelen die aangewezen zijn en sturen we die continu bij. We volgen de adviezen van de overheid.

Voor de huidige stand van zaken kunt u hier klikken