Ons honorarium

Kostenraming

Tijdens de eerste consultatie nemen we de tijd om alle informatie te verzamelen die nuttig kan zijn voor het behandelplan:

  • Wij gaan zorgvuldig na wat u wenst.
  • Wij informeren u over de mogelijkheden die de huidige behandelingsmethoden bieden om zo goed mogelijk aan uw verwachtingen tegemoet te komen.
  • Wij maken een kostenraming op en bespreken die met u, zodat u de financiële consequenties van een behandeling vooraf kent.
  • Geen onprettige verrassingen door extra kosten.

Kwaliteitszorg

Wij hechten veel belang aan de kwaliteit van onze behandeling. Daarom investeren wij continu om de kwaliteit van de zorg op peil te houden en waar mogelijk nog te verbeteren met nieuwe technieken en materialen. Wij scholen ons voortdurend bij en geven zelf cursus. Wij maken tijd voor communicatie met andere zorgverstrekkers.

Terugbetaling door uw ziekenfonds

We zijn niet geconventioneerd en houden ons bijgevolg niet aan de maximumhonoraria die zijn afgesproken tussen tandartsen en ziekenfondsen. De voornaamste reden hiervoor is dat de huidige nomenclatuur ontoereikend is voor parodontale verzorging.

Ook orale implantaten worden maar heel beperkt of niet terugbetaald door de ziekenfondsen. Sommige keren een erg beperkt forfaitaire bedrag uit voor implantaatbehandeling. Bepaalde aanvullende verzekeringen voorzien in een extra terugbetaling, maar ook dit bedrag is vaak begrensd. Op dit moment kunnen 70-plussers die alle tanden in de onderkaak missen onder bepaalde voorwaarden genieten van terugbetaling voor het plaatsen van 2 implantaten.

Follow-up

Mocht u tijdens de eerste dagen na een behandeling ongebruikelijke last hebben, zoals na het trekken van een tand, dan zien wij u hiervoor zo snel mogelijk. Een spoedconsult beschouwen we als een deel van de zorg die we leveren. Hiervoor rekenen wij geen honorarium aan.

Alle zorgen met betrekking tot het plaatsen van de implantaten en hun opvolging tot 6 maanden na plaatsing zijn inbegrepen:

  • de chirurgische ingreep
  • hechtingen (draadjes) verwijderen
  • röntgenfoto’s nemen voor controle
  • een aanwezige prothese aanpassen
  • instructies voor aangepaste mondhygiëne geven
  • eventuele bijkomende consultaties.

Ook als een implantaat verloren zou gaan tijdens de eerste 6 maanden na het plaatsen, dan plaatsen wij zonder extra honorarium een nieuw implantaat, tenzij er onvoldoende bot zou zijn.