Bruno Collaert

  • Studeerde in 1987 als tandarts af aan de KULeuven.
  • Studeerde daarna parodontologie aan de Lund Universitet in het Zweedse Malmö. In 1990 werd hij er Master of Dental Science in the field of Peridontology (MSc).
  • Behaalde in 1992 zijn doctoraat (Odont. Dr.) na het verdedigen van een thesis met betrekking tot supragingivale biofilmcontrole.
  • Werd in 1995 docent (Associate Professor in the field of Periodontology) aan het Center for Oral Health Sciences, Malmö University.
  • Werkt sinds 1992 als parodontoloog, eerst in Brussel (tot 2004) en daarna als initiatiefnemer van het Centrum Parodontologie en Implantologie in Leuven.
  • Is lid van de Belgische Vereniging van Parodontologie, European Federation of Periodontology, American Academy of Periodontology, Academy of Osseointegration and European Association of Osseointegration.
  • Is voorzitter van de Nederlandstalige kamer Erkenningscommisie Parodontologie van FOD Volksgezondheid (2009-2015).
  • Begeleidt als stagemeester sinds 2007 de opleiding van parodontologen van de KULeuven en UGent. Als co-promotor ondersteunt hij masterstudenten in de tandheelkunde en logopedische wetenschappen.
  • Zijn onderzoeksactiviteiten hebben betrekking op supragingivale plaquecontrole, dentinegevoeligheid, mondspoelmiddelen, patiëntenopinie na implantaatbehandeling, antibioticagebruik, patiëntenrespons op nazorg, roken en implantaatmislukking, snelle en immediate implantaatbelasting, langetermijnopvolging van implantaten, ontstaan en oplossen van spraakongemakken na prothetisch herstel, gebruik van 3D cone beam CT-technologie, enz. Hij voert dit onderzoek uit in samenwerking met universiteiten in Leuven, Gent, Kopenhagen, Malmö, Göteborg en Stockholm.